Đăng ký Google Maps Miễn Phí cho Doanh Nghiệp tại Đà Nẵng

Hason Digital Marketing Team – thuộc Hason Tech – bắt đầu nhận đăng ký thông tin Doanh Nghiệp để xuất hiện trên Google Maps.
Các doanh nghiệp đã đăng ký sẽ được chuyển giao toàn quyền quản trị ở Google My Business nhằm chỉnh sửa và thêm bớt các thông tin khi cần thiết !
Mọi người lưu ý, vui lòng điền đầy đủ thông tin thật chính xác, những thông tin không chính xác, mình sẽ không hỗ trợ tạo miễn phí nhé !

Các bước đăng ký và xác minh Google Maps miễn phí như sau

  • Bước 1: Nhập thông tin đầy đủ vào biểu mẫu dưới đây
  • Bước 2: Sau khi nhập thông tin, vui lòng đợi 1 – 2 hôm để Hason Digital Marketing Team rà soát và xác thực thông tin.
  • Bước 3: Hason Digital Marketing Team sẽ add email (bạn đã nhập dưới biểu mẫu) vào quản trị để cho bạn dễ dàng chỉnh sửa Google Maps (chỉnh sửa trong Google My Business)
  • Bước 4: Bạn xác nhận email mà Google gửi cho bạn khi Hason Digital Marketing Team add quyền quản trị của Google Map.
  • Bước 5: Mời bạn hưởng thụ thành quả !

Biểu mẫu đăng ký tạo và xác minh Google Map miễn phí cho Doanh Nghiệp


Trường hợp bạn muốn sử dụng dịch vụ SEO Google Map của Hason Tech, vui lòng xem tại đây