Chỉ dẫn tìm và sửa lỗi chuyển hướng nội bộ trên web

Chuyển hướng nội bộ là cách chúng ta có thể điều hướng lưu lượng truy cập từ trang này sang trang khác. Chúng dễ thực hiện nhưng có thể gây hại cho SEO của bạn nếu được thực hiện không đúng cách. Chuyển hướng URL sai thậm chí có thể gây ra sự sụt giảm thứ hạng đột ngột.

Các loại chuyển hướng nội bộ

Chuyển hướng nội bộ

Chuyển hướng có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn. Dưới đây là bảng tóm tắt tất cả các loại chuyển hướng:

Chuyển hướng Mã trạng thái Loại Mô tả
Di chuyển vĩnh viễn 301 Máy chủ Trang đã được chuyển vĩnh viễn sang một vị trí mới.
Tìm thấy 302 Máy chủ Trang đã được chuyển vĩnh viễn sang một vị trí mới.
Xem cái khác 303 Máy chủ Trang đã được chuyển tạm thời sang một vị trí khác và không nên yêu cầu lại trang gốc.
Chuyển hướng tạm thời 307 Máy chủ Tương tự như 302, nhưng yêu cầu phải được lặp lại với cùng một phương thức.
Di chuyển vĩnh viễn 308 Máy chủ Tương tự như 301, nhưng yêu cầu phải được lặp lại với cùng một phương thức.
Làm mới meta N/A Trình duyệt Chuyển hướng bằng thẻ meta refresh trong HTML.
Chuyển hướng JavaScript N/A Trình duyệt Chuyển hướng bằng JavaScript.
Chuyển hướng Crypto N/A Trình duyệt Chuyển hướng bằng liên kết và văn bản hướng dẫn.

HTTP 301 (di chuyển vĩnh viễn)

Chuyển hướng 301 là chuyển hướng phía máy chủ cho biết trang đã được chuyển vĩnh viễn. Bạn nên sử dụng nó khi bạn chuyển một miền hoặc một trang vĩnh viễn, thay đổi cấu trúc trang web hoặc di chuyển từ HTTP sang HTTPS.

HTTP 302 (tìm thấy)

302 là chuyển hướng phía máy chủ cho biết một trang đã được di chuyển tạm thời. Nó có ý nghĩa sử dụng cho các mục đích tiếp thị: nhắm mục tiêu theo địa lý, nhắm mục tiêu theo thiết bị, thử nghiệm A/B và theo dõi lưu lượng truy cập trang web.

Chuyển hướng nội bộ

HTTP 303 (xem cái khác)

303 là chuyển hướng phía máy chủ cho biết máy chủ đang tạm thời chuyển hướng tác nhân người dùng đến một tài nguyên khác và không nên yêu cầu lại trang gốc. Vì vậy, nó chỉ được sử dụng khi bạn muốn chuyển hướng người dùng từ biểu mẫu gửi hoặc biểu mẫu ủy quyền đến trang xác nhận hoặc trang tiến trình tải lên.

HTTP 307 (chuyển hướng tạm thời)

307 là chuyển hướng phía máy chủ cho biết chuyển hướng tạm thời. Về cơ bản, nó là một giải pháp thay thế mới hơn và kỹ thuật tốt hơn cho 302.

HTTP 308 (di chuyển vĩnh viễn)

308 là một chuyển hướng phía máy chủ cho biết trang đã được chuyển vĩnh viễn. Nó gần giống như 301 nhưng về mặt kỹ thuật thì tốt hơn.

Làm mới meta

Làm mới meta là một chuyển hướng HTML phía máy khách. Không giống như tất cả các chuyển hướng được mô tả ở trên, làm mới meta chuyển hướng trình duyệt đến một trang web khác sau một thời gian chờ đã chỉ định.

Chuyển hướng nội bộ

Chuyển hướng JavaScript

Chuyển hướng JavaScript (JS) là chuyển hướng phía máy khách. Với nó, bạn có thể “nâng cao” khả năng chuyển hướng nội bộ, ví dụ: bạn có thể phát hiện ngôn ngữ mà trình duyệt sử dụng và chuyển hướng đến trang ngôn ngữ phù hợp dựa trên ngôn ngữ đó.

Chuyển hướng Crypto

Chuyển hướng Crypto là chuyển hướng phía máy khách và chỉ nên sử dụng trong trường hợp bạn không thể triển khai tất cả các tùy chọn khác.

Cách tìm chuyển hướng nội bộ trên trang web

Chuyển hướng nội bộ không thể phát hiện nếu không có các công cụ của bên thứ ba.

Để bắt đầu, bạn có thể sử dụng Google Search Console để kiểm tra các vấn đề chuyển hướng nội bộ. Tuy nhiên, việc kiểm tra từng trang này không thuận tiện. Để có được bức tranh toàn cảnh, tôi khuyên bạn nên sử dụng WebSite Auditor.

Các vấn đề chuyển hướng phổ biến nhất và cách khắc phục chúng

Chuyển hướng nội bộ

Bây giờ, hãy xem 5 vấn đề chuyển hướng URL hàng đầu và đảm bảo tránh chúng.

  1. Chuyển hướng đến trang không liên quan: Bạn nên luôn chuyển hướng đến một trang có chủ đề tương tự.
  2. Chuỗi chuyển hướng và vòng lặp: Kiểm tra trang web của bạn để tìm chuỗi chuyển hướng 301 và 302 bằng WebSite Auditor và giải quyết chúng bằng cách chuyển hướng trang ban đầu trực tiếp đến trang đích.
  3. Sử dụng sai chuyển hướng tạm thời: Sử dụng 301 hoặc 308 nếu bạn không có kế hoạch xóa chuyển hướng trong tương lai gần — nếu nó không dành cho chiến dịch quảng cáo hoặc thử nghiệm A/B.
  4. Liên kết nội bộ đến URL cũ: Tìm các trang trỏ đến trang cũ (tức là trang được chuyển hướng đến trang mới) trong WebSite Auditor và thay thế các liên kết nội bộ cũ bằng trang đích mới.
  5. Không xóa URL được chuyển hướng nội bộ khỏi sơ đồ trang web của bạn: Giữ cho sơ đồ trang web của bạn theo thứ tự — xóa các URL được chuyển hướng nội bộ cũ và thêm các URL mới vào sơ đồ trang web của bạn.

Hãy tìm và sửa ngay lỗi chuyển hướng nội bộ trên trang web của bạn ngay hôm nay với những chỉ dẫn chi tiết từ Hasontech ở phía trên. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *