Hướng dẫn dễ hiểu về Backlink API

Khi ra mắt Backlink API, chúng tôi muốn nhắc lại những kiến thức cơ bản về API, cách sử dụng và lý do bạn nên quan tâm đến nó. Dưới đây là hướng dẫn toàn diện về tất cả những gì bạn cần biết về Backlink API.

API là gì

backlink api

API (Application Programming Interface) là một phương thức để truy xuất dữ liệu thô trực tiếp từ nơi lưu trữ mà không cần qua giao diện phần mềm. Ví dụ, chúng tôi sử dụng công cụ riêng để thu thập và lưu trữ các backlink, và hiện có hơn 2.7 nghìn tỷ backlink trong cơ sở dữ liệu của mình. Thông thường, để xem dữ liệu này, bạn phải cài đặt và sử dụng phần mềm SEO SpyGlass. Tuy nhiên, với Backlink API, bạn có thể truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu và tải dữ liệu dưới dạng tệp JSON hoặc XML.

Tại sao sử dụng API?

API rất nhanh chóng vì không cần định dạng dữ liệu, và linh hoạt vì bạn có thể sử dụng dữ liệu theo bất kỳ cách nào bạn muốn: tạo bảng điều khiển, hợp nhất với các nguồn dữ liệu khác, hoặc thậm chí bán lại dữ liệu.

Ai cần API?

  • Các công ty digital marketing: Kết hợp dữ liệu backlink của chúng tôi với các nguồn khác.
  • Các nhà phát triển phần mềm: Tạo ra các giải pháp phần mềm dựa trên dữ liệu backlink.
  • Nhà khoa học dữ liệu: Hỗ trợ nghiên cứu thương mại hoặc học thuật.

API hoạt động như thế nào

backlink api

API hoạt động như một hệ thống yêu cầu và phản hồi. Bạn gửi một lệnh để yêu cầu dữ liệu, kèm theo khóa API của bạn, và dữ liệu sẽ được trả về dưới dạng một tệp JSON hoặc XML.

Sử dụng dữ liệu như thế nào

  • Bạn có thể viết hoặc mượn một script để yêu cầu, tải xuống và xử lý dữ liệu tự động. Dữ liệu có thể được chuyển đổi thành bảng tính hoặc tải lên phần mềm khác để sử dụng.
  • Tích hợp Backlink API với Google Sheets
  • Tích hợp API với Google Sheets là cách dễ dàng để xử lý dữ liệu. Bạn có thể sử dụng các hàm như IMPORTXML hoặc IMPORTDATA để gọi API từ trong bảng tính và đổ dữ liệu trực tiếp vào bảng.

Cách truy cập Backlink API

Có ba cách sau đây để truy cập Backlink API:

  • Đăng ký Enterprise của SEO SpyGlass: Người dùng Enterprise được truy cập miễn phí 200K đơn vị dữ liệu API mỗi tháng.
  • Mua gói đăng ký Backlink API: Các gói truy cập 5, 20, và 100 triệu đơn vị dữ liệu mỗi tháng.
  • Liên hệ để có gói tùy chỉnh: Nếu cần nhiều dữ liệu hơn hoặc có trường hợp sử dụng đặc biệt.

Đơn vị dữ liệu là gì

backlink api

Một đơn vị tương đương với một dòng dữ liệu. Ví dụ, một yêu cầu để lấy backlink của một trang sẽ trả về một danh sách, mỗi backlink kèm theo thông tin bổ sung như văn bản anchor, tiêu đề trang, độ tin cậy của trang, và sẽ tính một đơn vị cho mỗi dòng dữ liệu đó.

Như vậy, Backlink API là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn truy cập và sử dụng dữ liệu backlink một cách linh hoạt và nhanh chóng. Tích hợp nó vào quy trình làm việc của bạn để tối ưu hóa hiệu quả SEO và nghiên cứu dữ liệu của bạn một cách tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *